Про центр

Наша мета

– забезпечити рівний та своєчасний доступ до якісних, безпечних медичних послуг з трансплантації органів та трансфузіології донорської крові та її компонентів для громадян України

Основні завдання

  • Сприяти створенню системи трансплантації в країні.
  • Сприяти зменшенню рівня смертності пацієнтів з термінальними стадіями захворювань, єдиним методом лікування яких є трансплантація органів, тканин чи клітин.
  • Збільшити кількість трансплантацій.
  • Забезпечити рівність у доступі до трансплантатів.
  • Підвищити ефективність донорства та трансплантацій.
  • Сприяти підвищенню безпеки живих донорів та реципієнтів.
  • Сприяти поліпшенню результатів лікування та якості життя пацієнтів, що перебувають у черзі очікування, живих донорів та реципієнтів.
  • Впровадити культуру донорства в Україні, що має призвести до готовності громадян давати прижиттєві або посмертні згоди.
  • Сприяти підвищенню стандартів освіти в галузі трансплантологіі та трансфузіології