ЄДІСТ

Єдина державна інформаційна система трансплантації – це сучасна автоматизована інформаційна система

Функціонал ЄДІСТ побудований таким чином, щоб уникнути будь яких маніпуляцій та мінімізувати людський чинник під час підбору пар «донор-реципієнт». Пошук пар здійснюється автоматично за чітко визначеними критеріями на основі сумісності за медичними показниками, екстреності випадку трансплантації, наближеності лікарень, де знаходяться донор та реципієнт, та за іншими показниками.

Задля оптимізації роботи трансплант-координаторів та забезпечення максимально ефективного повного циклу трансплантації ЄДІСТ має 8 спеціальних реєстрів та охоплює відомості про донорів та пацієнтів, управління запитами, записами про проведені трансплантації тощо.

Система містить окремий реєстр осіб з трансплантованим анатомічним матеріалом, що дозволяє фахівцям відслідковувати стан здоров’я таких пацієнтів та контролювати призначення спеціальних медичних препаратів – імуносупресантів.

Про затвердження Положення про Єдину державну інформаційну систему трансплантації органів та тканин
Постанова КМУ № 1366 від 23 грудня 2020