Електронна реєстрація

30.11.2023 Актуальні питання організації медичної допомоги при трансплантації анатомічних матеріалів людини

06.10.2023 Імплементація вимог ЄС до належної практики та гемонагляду в системі крові України

05.10.2023 Розвиток трансплантації в Україні: якість та безпека

07.09.2023 Співставлення пар донор-реципієнт. Імуногенетичні дослідження та гістосумісність (цикл лекцій для фахівців сфери трансплантології)

06.09.2023 Співставлення пар донор-реципієнт. Імуногенетичні дослідження та гістосумісність (цикл лекцій для фахівців лабораторної служби)

05.09.2023 Співставлення пар донор-реципієнт. Імуногенетичні дослідження та гістосумісність (практичне заняття)

07.06.2023 Організаційні засади формування служби трансплант-координації

31.03.2023 Актуальні питання діяльності системи крові України

30.03.2023 Організаційні засади формування системи трансплантації в Україні

09.02.2023 Актуальні питання роботи в Єдиній державній інформаційній системі трансплантації (ЄДІСТ)”