Науково-практичні конференції

КАРТКА ЗАХОДУ
(наукова конференція, науково-практична конференція, конгрес, з’їзд, симпозіум)
БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1. Назва заходу БПРІмплементація вимог ЄС до належної практики та гемонагляду в системі крові України
2. Назва Провайдера (з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)Спеціалізована державна установа “Український центр трансплант-координації”
3. Виконавець/виконавці заходуСпеціалізована державна установа “Український центр трансплант-координації”
4. Цільова аудиторія (відповідно до Номенклатури лікарських спеціальностей)Організація і управління охороною здоров’я, Трансфузіологія
5. Вид заходу БПРНауково-практична конференція з міжнародною участю
6. Запланована кількість учасників150 офлан
7. Організаційний комітетГолова організаційного комітету:
СЕРГІЄНКО Олександр Володимирович – заступник генерального директора.
Заступник голови організаційного комітету:
ГОРДОН Людмила Миколаївна – заступник генерального директора.
Члени організаційного комітету:
ГАШЕНКО Ірина Олександрівна – начальник відділу освітніх програм.
ЄРМОЛАЄВА Наталія Володимирівна – фахівець відділу освітніх програм.
ПАВЛЮК Артем Анатолійович – лікар-трансфузіолог.
ФРОЛОВА Олена Володимирівна – лікар-трансфузіолог.
КОВАЛЬЧУК Ярослава Володимирівна – секретар
8. Резолюція заходуОрганізатори конференції: МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ, СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ТРАНСПЛАНТ-КООРДИНАЦІЇ”.

Основна мета науково-практичної конференції – пошук та вирішення питань щодо імплементації вимог ЄС до належної практики та гемонагляду в системі крові України.

За результатами представлених доповідей та загальної дискусії учасники конференції пропонують:
1. Продовжити імплементацію вимог та стандартів щодо безпеки та якості донорської крові і компонентів крові, простежуваності, гемонагляду, що відповідають вимогам, передбаченим Директивами ЄС.
2. Сприяти популяризації та створенню умов для імплементації принципу безоплатного добровільного донорства як фундаментальної засади ефективної діяльності національної системи крові відповідно до вимог Директив ЄС та позиції ВООЗ.
3. Орієнтувати наукові дослідження на впровадження в проектну практику, а також розвиток і розширення професійних уявлень в системі крові.
4. Сприяти впровадженню в практику роботи суб’єктів системи крові порядку створення та підтримки системи якості в суб’єктах системи крові.
5. Сприяти задоволення потреб сил безпеки та сил оборони у донорській крові та компонентах крові в умовах воєнного стану
9. Мета заходуПошук та вирішення питань щодо імплементаціяї вимог ЄС до належної практики та гемонагляду в системі крові України
10. Форма заходуофлайн
11. Кількість балів БПР30 балів усна доповідь
20 балів стендова доповідь
5 балів учасники
12. Дата заходу БПР06.10.2023
13. Місце проведення заходу БПР (повна адреса)Броварський проспект, 15, Київ, 02002
14. Прізвище, ім’я та по батькові доповідачівКУЗІН Ігор Володимирович,
ІСАЄНКО Роман Миколайович,
СЕРГІЄНКО Олександр Володимирович,
ФАРУК Мохаммед,
СКОРОПАД Інга
15. Резюме доповідачівКУЗІН Ігор Володимирович
заступник Міністра охорони здоров’я України – головний державний санітарний лікар України.
 
ІСАЄНКО Роман Миколайович – Голова Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

СЕРГІЄНКО Олександр Володимирович
заступник генерального директора Спеціалізованої державної установи “Український центр трансплант-координації”.
 
ФАРУК Мохаммед – ключовий експерт з питань безпеки крові проєкту ЄС “Надання підтримки Україні в розвитку сучасної системи громадського здоров’я”.
 
СКОРОПАД Інга – начальник відділу з розвитку системи крові Департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ України
16. Програма заходу БПР1. Вітальне слово МОЗ України.
2. Належна практика в діяльності суб’єктів системи крові країн Європейського Союзу.
3. Трансформація системи крові України: основні напрями та виклики.
4. Ліцензування суб’єктів системи крові.
5. Впровадження вимог належної практики в діяльність суб’єктів системи крові України.
6. Досвід впровадження належної практики в діяльність Національного центру крові.
7. Вимоги до простежуваності та гемонагляду в країнах Європейського Союзу.
8. Впровадження простежуваності та гемонагляду в систему крові України.
9. Відповідальне зберігання та доставка компонентів крові БПЛА Зіплайн – можливості та досвід впровадження в Україні та світі.
10. Дискусія. Завершення науково-практичної конференції
17. Опис вимог рівня знань, володіння темою, навичок, досвіду учасників до моменту реєстрації на даний захід (за потреби)
18. Код заходу БПР (Реєстраційний номер заходу БПР вноситься після присвоєння Адміністратором)

КАРТКА ЗАХОДУ
(наукова конференція, науково-практична конференція, конгрес, з’їзд, симпозіум)
БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1. Назва заходу БПРРозвиток трансплантації в Україні: якість та безпека
2. Назва Провайдера (з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)Спеціалізована державна установа “Український центр трансплант-координації”
3. Виконавець/виконавці заходуСпеціалізована державна установа “Український центр трансплант-координації”
4. Цільова аудиторія (відповідно до Номенклатури лікарських спеціальностей)Організація і управління охороною здоров’я, Дитяча гематологія, Дитяча гематологія-онкологія, Дитяча імунологія, Імунологія, Лабораторна імунологія, Клінічна лабораторна діагностика, Хірургія, Генетика лабораторна, Трансплантологія, Гематологія
5. Вид заходу БПРНауково-практична конференція з міжнародною участю
6. Запланована кількість учасників200 офлан
300 онлайн
7. Організаційний комітетГолова організаційного комітету:
КОВАЛЬ Дмитро Михайлович – генеральний директор.
Заступник голови організаційного комітету:
ГОРДОН Людмила Миколаївна – заступник генерального директора.
Члени організаційного комітету:
ГАШЕНКО Ірина Олександрівна – начальник відділу освітніх програм.
КАРАМЯН Артур Ашотович – трансплант-координатор відділення супроводу трансплантації.
ЦИКАЛЮК Олеся Борисівна – начальник відділу управління та моніторингу державних та міжнародних програм.
ШЕЛЕХОВА Ольга Євгеніївна – завідувач відділу супроводу пацієнтів.
ЄРМОЛАЄВА Наталія Володимирівна – фахівець відділу освітніх програм.
СЕМЕНЮК Вікторія Юріївна – завідувач відділення супроводу трансплантації.
ЛУЦЕНКО Поліна Дмитрівна – лікар-лаборант відділу лабораторного супроводу.
ЯКУБА Денис Геннадійович – начальник відділу адміністративно-господарського забезпечення
8. Резолюція заходуОрганізатори конференції: МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ, СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ТРАНСПЛАНТ-КООРДИНАЦІЇ”.

Основна мета науково-практичної конференції з міжнародною участю – пошук та вирішення питань щодо розвитку системи трансплантації в Україні в розрізі забезпечення безпеки та якості.

За результатами представлених доповідей та загальної дискусії учасники конференції пропонують:
1. Сприяти організації та розвитку служби трансплант-координації, як важливого компоненту функціонування системи трансплантації України з надання якісної медичної допомоги методом трансплантацій.
2. Сприяти впровадженню нової моделі фінансування трансплантацій.
3. Орієнтувати наукові дослідження на впровадження в проектну практику, а також розвиток і розширення професійних уявлень в системі трансплантації.
4. Сприяти забезпеченню рівного та своєчасного доступу реципієнтів до якісної медичної допомоги методом трансплантації та координація посттрансплантаційного супроводу пацієнтів.
5. Сприяти впровадженню механізму формування нормативно-правових актів з урахуванням вимог системної взаємодії та забезпечення орієнтації на визначені цілі для забезпечення діяльності системи трансплантації та служби трансплант-координації.
6. Сприяти вдосконаленню механізму забезпечення пацієнтів, які потребують імуносупресивної терапії, за програмою реімбурсації.
7. Сприяти організації лабораторного супроводу, як важливої складової надання якісної медичної допомоги методом трансплантацій в Україні
9. Мета заходуПошук вирішення питань щодо забезпечення якості та безпеки в системі трансплантації України
10. Форма заходуЗмішана (офлан та синхронна онлайн трансляція)
11. Кількість балів БПР30 балів усна доповідь
20 балів стендова доповідь
5 балів учасники
12. Дата заходу БПР05.10.2023
13. Місце проведення заходу БПР (повна адреса)Броварський проспект, 15, Київ, 02002
14. Прізвище, ім’я та по батькові доповідачівКОВАЛЬ Дмитро Михайлович,
ШЕЛЕХОВА Ольга Євгеніївна,
ЛУЦЕНКО Поліна Дмитрівна,
Міжнародні фахівці у галузі трансплантація
15. Резюме доповідачівКОВАЛЬ Дмитро Михайлович – Генеральний директор Спеціалізованої державної установи “Український центр трансплант-координації”.
Працює над впровадженням змін в системі охорони здоров’я України у сфері трансплантації, транспланткоординації та трансфузіології.
Має багаторічний управлінський досвід, а також досвід у сферах аналітики, досліджень, планування.
На посаді заступника Міністра Міністерства охорони здоров’я сприяв запуску та розвитку системи трансплантації в Україні. На даний час продовжує удосконалювати та розвивати систему трансплантації в Україні.
Співавтор та учасник впровадження Державної програми боротьби з гепатитами, національних клінічних настанов та протоколів медичної допомоги при вірусних гепатитах, член численних робочих груп при МОЗ України, член правління Європейської асоціації (ELPA), член Професійної асоціації (EASL) та Всесвітнього альянсу боротьби з гепатитами (WHA), член Європейського товариства органної трансплантації ESOT.

ШЕЛЕХОВА Ольга Євгеніївна – завідувач відділу супроводу пацієнтів.

ЛУЦЕНКО Поліна Дмитрівна – лікар-лаборант відділу лабораторного супроводу
16. Програма заходу БПР1. Вітальне слово.
2. Зміна моделі фінансування системи трансплантації в Україні в рамках Програми медичних гарантій.
3. Законодавчі можливості для забезпечення якості та безпеки в сфері трансплантації.
4. Посилення заходів для підвищення якості та безпеки в сфері трансплантології в Україні.
5. Патоморфологічні дослідження алографту до та після. Оцінка придатності трансплантата, патогістологічні зміни при виникненні ускладнень після трансплантації.
6. Роль біопсії у трансплантації нирки: діагностичні можливості та значення патогістологічного дослідження.
7. Критерії визначення придатності анатомічних матеріалів для трансплантації.
8. Критерії визначення придатності печінки для спліт трансплантації.
9. Розвиток лабораторного супроводу трансплантацій в Україні. Загально-клінічні дослідження та інфекційний скринінг на різних етапах надання медичної допомоги методом трансплантації.
10. Уніфікація досліджень з гістосумісності. Впровадження віртуального крос-матчу.
11. Забезпечення пацієнтів в пост-трансплантаційному періоді
17. Опис вимог рівня знань, володіння темою, навичок, досвіду учасників до моменту реєстрації на даний захід (за потреби)
18. Код заходу БПР (Реєстраційний номер заходу БПР вноситься після присвоєння Адміністратором)

Для входу до Міжнародного виставкового центру необхідно зареєструватися та отримати квиток (безкоштовно) за посиланням: https://publichealth.com.ua/ticket.

Для отримання сертифікату та участі у Конференції необхідно зареєструватися за посиланням: https://utcc.gov.ua/osvita/elektronna-reyestratsiya або на офіційному сайті СДУ “УЦТК” у розділі “Освіта” підрозділу “Електрона реєстрація”.

Участь у Конференції надає можливість отримати СЕРТИФІКАТ відповідно до вимог проведення заходів безперервного професійного розвитку після проходження підсумкового контролю, у вигляді тестів за посиланням https://utcc.gov.ua/category/naukovo-praktychni-konferentsiyi або на офіційному сайті СДУ “УЦТК” у розділі “Освіта” підрозділу “Конференції”.

Конференція проходитиме у форматі офлайн.

Адреса: м. Київ, Броварський проспект, 15, Міжнародний виставковий центр, павільйон №1, зал №2.

Дата: 31 березня 2023 року о 10.00.

Програма науково-практичної конференції

КАРТКА ЗАХОДУ
(наукова конференція, науково-практична конференція, конгрес, з’їзд, симпозіум)
БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1. Назва заходу БПРАктуальні питання діяльності системи крові України
2. Назва Провайдера (з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)Спеціалізована державна установа “Український центр трансплант-координації”
3. Виконавець/виконавці заходуСпеціалізована державна установа “Український центр трансплант-координації”
4. Цільова аудиторія (відповідно до Номенклатури лікарських спеціальностей)Організація і управління охороною здоров’я
Трансфузіологія
5. Вид заходу БПРНауково-практична конференція
6. Запланована кількість учасників150 офлайн
7. Організаційний комітетГолова організаційного комітету:
СЕРГІЄНКО Олександр Володимирович – заступник генерального директора.
Заступник голови організаційного комітету:
ГОРДОН Людмила Миколаївна – заступник генерального директора.
Члени організаційного комітету:
ГАШЕНКО Ірина Олександрівна – начальник відділу освітніх програм.
ЄРМОЛАЄВА Наталія Володимирівна – фахівець відділу освітніх програм.
ПАВЛЮК Артем Анатолійович – лікар-трансфузіолог відділу координації діяльності з надання трансфузіологічної допомоги.
ФРОЛОВА Олена Володимирівна – лікар-трансфузіолог відділу координації діяльності суб’єктів системи крові.
КОВАЛЬЧУК Ярослава Володимирівна – секретар
8. Резолюція заходуОрганізатори конференції: МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ, СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ТРАНСПЛАНТ-КООРДИНАЦІЇ”.

У роботі конференції прийняли участь більше 100 учасників з різних регіонів України.

Основна мета всеукраїнської науково-практичної конференції – пошук вирішення проблем, пов’язаних з трансформацією системи крові та гармонізацією нормативно-правової бази в системі крові України з європейським законодавством.

За результатами представлених доповідей та загальної дискусії учасники конференції пропонують:
1. Продовжити встановлення вимог та стандартів щодо безпеки та якості донорської крові і компонентів крові, простежуваності, гемонагляду, що відповідають вимогам, передбаченим Директивами ЄС.
2. Сприяти популяризації та створенню умов для імплементації принципу безоплатного добровільного донорства як фундаментальної засади ефективної діяльності національної системи крові відповідно до вимог Директив ЄС та позиції ВООЗ.
3. Орієнтувати наукові дослідження на впровадження в проектну практику, а також розвиток і розширення професійних уявлень у сучасному містобудівництві.
4. Сприяти впровадженню механізму послуг з транфузії в рамках зміни фінансової моделі крові в Україні.
5. Підтримати створення та розвиток інформаційно-комунікаційного комплексу системи крові, його суб’єктів та їх функції, а також інформаційно-комунікаційні системи, які використовуються в інформаційно-комунікаційному комплексі системи крові, та функції, виконання яких забезпечують такі системи.
6. Забезпечити виконання наказу Міністерства охорони здоров’я України від 09.12.2022 № 2225 “Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань розслідування серйозних несприятливих випадків та реакцій, пов’язаних із заготівлею, тестуванням, переробкою, зберіганням, розподілом та реалізацією донорської крові та компонентів крові, а також під час або після трансфузії”.
7. Вважати за доцільне внести зміни до “Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію”, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 22 червня 2021 № 1254 щодо підготовки в інтернатурі за спеціальністю “Трансфузіологія” для забезпечення системи крові висококваліфікованими фахівцями
9. Мета заходуПошук вирішення проблем, пов’язаних з трансформацією системи крові та гармонізацією нормативно-правової бази в системі крові України з європейським законодавством
10. Форма заходуофлан
11. Кількість балів БПР30 балів усна доповідь
20 балів стендова доповідь
5 балів учасники
12. Дата заходу БПР31.03.2023
13. Місце проведення заходу БПР (повна адреса)Броварський проспект, 15, Київ, 02002
14. Прізвище, ім’я та по батькові доповідачівКУЗІН Ігор Володимирович,
СЕРГІЄНКО Олександр Володимирович,
ІВЧУК Володимир Григорович,
ЧУГРІЄВ Анатолій Миколайович,
ЛАНСЬКИЙ Роман Романович,
НОВОСЬОЛОВА Інга Олегівна
15. Резюме доповідачівКУЗІН Ігор Володимирович – заступник Міністра охорони здоров’я України – головний державний санітарний лікар України.

ІВЧУК Володимир Григорович – незалежний консультант, старший радник “Агенція розвитку охорони здоров’я”, експерт технічної допомоги ЄС “Надання підтримки Україні у розвитку сучасної системи громадського здоров’я”.

ЛАНСЬКИЙ Роман Романович – радник Міністра охорони здоров’я України, член оперативного штабу МОЗ України.

НОВОСЬОЛОВА Інга Олегівна – начальник відділу з розвитку системи крові Департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ України.

СЕРГІЄНКО Олександр Володимирович – заступник генерального директора Спеціалізованої державної установи “Український центр трансплант-координації”.

ЧУГРІЄВ Анатолій Миколайович – директор КНП “Обласний центр крові” Житомирської обласної ради, к.мед.н.
16. Програма заходу БПР1. Вітальне слово МОЗ України.
2. Трансформація системи крові України:основні напрями та виклики.
3. Гармонізації нормативно-правової бази в системі крові України з європейським законодавством.
4. Вимоги до простежуваності та розслідування серйозних несприятливих випадків і реакцій для суб’єктів системи крові.
5. Огляд методики розрахунку вартості донорської крові та плазми для фракціонування.
6. Питання підготовки фахівців зі спеціальності “Трансфузіологія”.
7. Питання інформаційно-комунікаційного комплексу системи крові України
17. Опис вимог рівня знань, володіння темою, навичок, досвіду учасників до моменту реєстрації на даний захід (за потреби)
18. Код заходу БПР (Реєстраційний номер заходу БПР вноситься після присвоєння Адміністратором)

У програмі заходу: подальша державна політика щодо трансплантації, пацієнторієнтованість системи, професійні аспекти від підбору пари “донор-реципієнт” до ризиків відторгнення органу. Особлива увага – темі реімбурсації препаратів імуносупресії.

Серед спікерів – провідні європейські експерти у галузі трансплантології.

Для входу до Міжнародного виставкового центру необхідно зареєструватися та отримати квиток (безкоштовно) за посиланням: https://publichealth.com.ua/ticket.

Для отримання сертифікату та участі у Конференції необхідно зареєструватися за посиланням: https://utcc.gov.ua/osvita/elektronna-reyestratsiya або на офіційному сайті СДУ “УЦТК” у розділі “Освіта” підрозділу “Електрона реєстрація”.

Участь у Конференції надає можливість отримати СЕРТИФІКАТ відповідно до вимог проведення заходів безперервного професійного розвитку після проходження підсумкового контролю, у вигляді тестів за посиланням https://utcc.gov.ua/category/naukovo-praktychni-konferentsiyi або на офіційному сайті СДУ “УЦТК” у розділі “Освіта” підрозділу “Конференції”.

Конференція проходитиме у форматі офлайн.

Адреса: м. Київ, Броварський проспект, 15, Міжнародний виставковий центр, павільйон №1, зал №2.

Дата: 30 березня 2023 року, початок о10.00.

Програма науково-практичної конференції

КАРТКА ЗАХОДУ
(наукова конференція, науково-практична конференція, конгрес, з’їзд, симпозіум)
БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1. Назва заходу БПРОрганізаційні засади формування системи трансплантації в Україні
2. Назва Провайдера (з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань)Спеціалізована державна установа “Український центр трансплант-координації”
3. Виконавець/виконавці заходуСпеціалізована державна установа “Український центр трансплант-координації”
4. Цільова аудиторія (відповідно до Номенклатури лікарських спеціальностей)Організація і управління охороною здоров’я
Трансплантологія
5. Вид заходу БПРНауково-практична конференція з міжнародною участю
6. Запланована кількість учасників100 офлан
500 онлайн
7. Організаційний комітетГолова організаційного комітету:
КОВАЛЬ Дмитро Михайлович – генеральний директор.
Заступник голови організаційного комітету:
ГОРДОН Людмила Миколаївна – заступник генерального директора.
Члени організаційного комітету:
ГАШЕНКО Ірина Олександрівна – начальник відділу освітніх програм.
ЦИКАЛЮК Олеся Борисівна – начальник відділу управління та моніторингу державних та міжнародних програм.
ЄРМОЛАЄВА Наталія Володимирівна – фахівець відділу освітніх програм.
СМИРНОВ Валентин Володимирович – завідувач відділення трансплант-координації відділу органної трансплантації.
КАРАМЯН Артур Ашотович – трансплант-координатор відділення супроводу трансплантації.
СЕМЕНЮК Вікторія Юріївна – завідувач відділення супроводу трансплантації.
ЛУЦЕНКО Поліна Дмитрівна – лікар-лаборант відділу лабораторного супроводу
8. Резолюція заходуОрганізатори конференції: МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ, СПЕЦІАЛІЗОВАНА ДЕРЖАВНА УСТАНОВА “УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ТРАНСПЛАНТ-КООРДИНАЦІЇ”.

У роботі конференції прийняли участь більше 100 учасників з різних регіонів України.

Основна мета науково-практичної конференції з міжнародною участю – пошук вирішення проблем, пов’язаних з формуванням системи трансплантації в Україні та створення служби трансплант-координації.

За результатами представлених доповідей та загальної дискусії учасники конференції пропонують:
1. Сприяти організації та розвитку служби трансплант-координації, як важливого компоненту функціонування системи трансплантації України з надання якісної медичної допомоги методом трансплантацій.
2. Сприяти підвищенню пацієнтоцентризму та пацієнтоорієнтованості при наданні медичної допомоги методом трансплантацій.
3. Орієнтувати наукові дослідження на впровадження в проектну практику, а також розвиток і розширення професійних уявлень в системі трансплантації.
4. Сприяти забезпеченню рівного та своєчасного доступу реципієнтів до якісної медичної допомоги методом трансплантації та координація посттрансплантаційного супроводу пацієнтів.
5. Сприяти впровадженню механізму формування нормативно-правових актів з урахуванням вимог системної взаємодії та забезпечення орієнтації на визначені цілі для забезпечення діяльності системи трансплантації та служби трансплант-координації.
6. Вважати за доцільне запровадження лікарської спеціальності “трансплант-координація”.
7. Вважати за доцільне запровадження “вторинної спеціалізації” за спеціальністю “Трансплант-координація”.
8. Підтримати та сприяти вдосконаленню механізму забезпечення пацієнтів, які потребують імуносупресивної терапії, за програмою реімбурсації.
9. Сприяти організації лабораторного супроводу, як важливої складової надання якісної медичної допомоги методом трансплантацій в Україні
9. Мета заходуПошук вирішення проблем, пов’язаних з формуванням системи трансплантації в Україні та створення служби трансплант-координації
10. Форма заходуЗмішана (офлан та синхронна онлайн трансляція)
11. Кількість балів БПР30 балів усна доповідь
20 балів стендова доповідь
5 балів учасники
12. Дата заходу БПР30.03.2023
13. Місце проведення заходу БПР (повна адреса)Броварський проспект, 15, Київ, 02002
14. Прізвище, ім’я та по батькові доповідачівКОВАЛЬ Дмитро Михайлович,
КАРАМЯН Артур Ашотович,
ЛУЦЕНКО Поліна Дмитрівна,
ROBIN VOS,
Міжнародні фахівці у галузі трансплантація
15. Резюме доповідачівКОВАЛЬ Дмитро Михайлович – Генеральний директор Спеціалізованої державної установи “Український центр трансплант-координації”.
Працює над впровадженням змін в системі охорони здоров’я України у сфері трансплантації, транспланткоординації та трансфузіології.
Має багаторічний управлінський досвід, а також досвід у сферах аналітики, досліджень, планування.
На посаді заступника Міністра Міністерства охорони здоров’я сприяв запуску та розвитку системи трансплантації в Україні. На даний час продовжує удосконалювати та розвивати систему трансплантації в Україні.
Співавтор та учасник впровадження Державної програми боротьби з гепатитами, національних клінічних настанов та протоколів медичної допомоги при вірусних гепатитах, член численних робочих груп при МОЗ України, член правління Європейської асоціації (ELPA), член Професійної асоціації (EASL) та Всесвітнього альянсу боротьби з гепатитами (WHA), член Європейського товариства органної трансплантації ESOT.

КАРАМЯН Артур Ашотович – трансплант-координатор відділення супроводу трансплантації.

ЛУЦЕНКО Поліна Дмитрівна – лікар-лаборант відділу лабораторного супроводу.

ROBIN VOS – MD, PhD, FERS, Adjunct-Head of Clinic, Department of Respiratory Diseases, Lung Transplant and Respiratory Intermediate Care Unit, University Hospitals Leuven
16. Програма заходу БПР1. Вітальне слово.
2. Технологія трансплантації анатомічних матеріалів: синергетичний підхід.
3. Організація лабораторного супроводу, як важливої складової надання якісної медичної допомоги методом трансплантацій в Україні.
4. Алгоритм співставлення пар «донор -реципієнт» в ЄДІСТ.
5. Порядок мультиорганного вилучення: проблеми та шляхи їх вирішення.
6. Роль служби трансплант-координації у формуванні Листа (списку) очікування центру трансплантації.
7. Організація механізму забезпечення пацієнтів, які потребують імуносупресивної терапії, за програмою реімбурсації.
8. Вимоги до вибору донора для трансплантації легень.
9. Особливості спліт-трансплантації печінки
17. Опис вимог рівня знань, володіння темою, навичок, досвіду учасників до моменту реєстрації на даний захід (за потреби)
18. Код заходу БПР (Реєстраційний номер заходу БПР вноситься після присвоєння Адміністратором)