Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу facebook-1.png
Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу youtube-logo-1.png
Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу telegram-1-1.png

Людям із порушенням зору

Про статус екстренності трансплантації

Листопад, 22, 2021

Розвиток системи трансплантації в Україні ставить за мету забезпечення донорськими органами максимальної кількості пацієнтів, які потребують лікування методом трансплантації.

Держава забезпечує рівні умови отримання органів пацієнтами та закладами охорони здоров’я незалежно від державної, приватної або інших форм власності, які є в переліку учасників пілотного проєкту з трансплантації.

Пацієнт має право вибору трансплантаційного центру для постановки в лист очікування, де в подальшому йому буде проведена трансплантація, яка буде для нього безоплатною за кошти державного бюджету.

 Статус екстреності трансплантації регулюється Порядком розподілу анатомічних матеріалів та критеріїв встановлення пар донор-реципієнт, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18.02.2021 №293.

Для реципієнта може бути наданий наступний із статусів за рішенням консиліуму лікарів:

1) статус ІА;

2) статус ІБ;

3) статус ІІ.

Статус екстреності трансплантації реципієнта нирки визначається таким чином:

1) статус ІА встановлюється за наявності хоча б одного з таких критеріїв:

діти віком до 10 років;

відсутність можливості формування постійного доступу для проведення замісної ниркової терапії;

виникнення тяжких алергічних реакцій, що призводять до невідкладного стану у реципієнта під час замісної ниркової терапії;

2) статус ІБ встановлюється за наявності хоча б одного з таких критеріїв:

діти, віком від 10 до 18 років;

втрата трансплантованої нирки;

необхідність у проведенні симультантної трансплантації нирки (нирка та серце, нирка та печінка, нирка та підшлункова залоза, нирка та легені, нирка та легені і серце та інше);

3) статус ІІ надається всім іншим реципієнтам, які включені до листа очікування та не підпадають під визначення статусу ІА та статусу ІБ.

Статус екстреності трансплантації реципієнта серця визначається таким чином:

1) статус ІА встановлюється за наявності таких критеріїв:

необхідність підтримки кровообігу з одним або більшою кількістю пристроїв допоміжного кровообігу більше 30 днів:

наявність штучного серця;

реципієнт знаходиться на внутрішньоаортальній балонній контрпульсації;

реципієнт підключений до екстракорпоральної мембранної оксигенації;

реципієнт знаходиться на штучній вентиляції легень;

необхідність в безперервній терапії високими дозами інотропних препаратів з постійним контролем тиску наповнення лівого шлуночка;

очікувана тривалість життя без трансплантації менше 7 днів;

2) статус ІБ встановлюється при безперервній інфузійній терапії інотропними препаратами та/або використання одного з пристроїв допоміжного кровообігу менше 30 днів;

3) статус ІІ надається всім іншим реципієнтам, які включені до листа очікування та не підпадають під визначення статусу ІА та статусу ІБ.

Статус екстреності трансплантації реципієнта легень визначається таким чином:

1) статус ІА встановлюється за наявності хоча б одного з таких критеріїв:

реципієнт знаходиться на штучній вентиляції легень та/або пристроях екстракорпоральної мембранної оксигенації;

2) статус ІБ встановлюється за наявності хоча б одного із таких критеріїв:

реципієнт, госпіталізований до відділення інтенсивної терапії, який потребує хронічної неінвазивної допоміжної штучної вентиляції легень;

відібрані реципієнти з високою летальністю, які включені до листа очікування та з можливістю її зниження, за рахунок трансплантації легень та такими діагнозами та показниками:

емфізема легень, хронічна обструктивна хвороба легень, дефіцит альфа – 1 антитрипсина:

індекс BODE більше або рівно 7;

показник ФОВ1 – менше 20 %;

DLCO менше 20 %;

три важких загострення, що потребували стаціонарного лікування, протягом минулого року;

один епізод гіперкапнічної дихальної недостатності, що потребував неінвазивної допоміжної штучної вентиляції легень, протягом попереднього року;

муковісцидоз:

PaO2 менше 60 мм. рт.ст. або PaCO2 більше 50 мм рт ст.;

хронічна неінвазивна допоміжна штучна вентиляція легень;

легенева гіпертензія (тиск в легеневій артерії більше 35 мм. рт. ст. за ЕхоКГ або більше 25 мм. рт. ст. при катетеризації правих відділів серця);

інтерстиціальні захворювання легень, неспецифічна інтерстиціальна пневмонія:

втрата ФОВ1 більше 10 % протягом останніх 6 місяців;

втрата DLCO більше 15 % протягом останніх 6 місяців;

сатурація нижче 88 % або можливість подолати відстань менше 250 метрів при 6-хвилинному тесті з ходьбою;

втрата відстані, що долається пацієнтом під час 6-хвилинного тесту, більше 50 метрів протягом останніх 6 місяців;

легенева гіпертензія (тиск в легеневій артерії більше 35 мм. рт. ст. за ЕхоКГ або більше 25 мм. рт. ст. при катетеризації правих відділів серця);

госпіталізація з приводу прогресії дихальної недостатності або важкого загострення;

легенева гіпертензія:

ідіопатична первинна легенева гіпертензія або легенева гіпертензія, пов’язана із вродженими вадами серця;

клас серцевої недостатності за NYHA III або IV при отриманні більше 3 місяців максимальної медикаментозної терапії, включаючи простаноїди;

низька толерантність до фізичного навантаження, тест з 6-хвилинною ходьбою менше 350 метрів;

неконтрольовані втрати свідомості та/або кровохаркання та/або перикардіальний випіт;

правошлуночкова недостатність: серцевий індекс менше 2 літрів за хвилину на метр квадратний, тиск у правому шлуночку більше 15 мм. рт. ст., змішана венозна сатурація SvO2 менше 60 %, погіршення ниркової недостатності, підвищення білірубіну, підвищення мозкового натрійуретичного пептиду, асцит, що рецидивує;

вторинна легенева гіпертензія:

пацієнти з легеневим венооклюзивним захворюванням або легеневим капілярним гемангіоматозом;

3) статус ІІ надається всім іншим реципієнтам, які включені до листа очікування та не підпадають під визначення статусу ІА та статусу ІБ.

Статус екстреності трансплантації реципієнта печінки визначається таким чином і вноситься до медичної картки реципієнта:

1) статус ІА встановлюється за наявності хоча б одного з таких критеріїв:

пацієнти з фульмінантною печінковою недостатністю та/або з первинним нефункціонуючим трансплантатом печінки;

2) статус ІБ встановлюється за наявності хоча б одного з таких критеріїв:

пацієнти з хронічними захворюванням печінки, у яких очікувана тривалість життя без трансплантації печінки менше 10 днів;

пацієнти з хронічними захворюванням печінки, з наявними рецидивуючими кровотечами з розширених вен стравоходу, прогресуючий асцит або енцефалопатія;

3) статус ІІ надається всім іншим реципієнтам, які включені до листа очікування та не підпадають під визначення статусу ІА та статусу ІБ.

За порушення встановленого законом порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини передбачена кримінальна відповідальність встановлена статтею 143 Кримінального кодексу України.