Логотип Facebook із посиланням на сторінку Facebook
Логотип YouTube із посиланням на канал YouTube
Логотип Telegram, посилання поки неактивне

Людям із порушенням зору

Донорство крові та компоненти крові

Серпень, 1, 2021

Що таке компоненти крові

Кров, отримана під час донації від донора обов’язково проходить скринінгове тестування на інфекції (ВІЛ-1/2, гепатит В, гепатит С, сифіліс) та переробляється шляхом розділення на складові, що мають лікувальну здатність і призначені для застосування при конкретних захворюваннях – компоненти крові (еритроцити, тромбоцити, плазму). Тож у багатьох випадках доза зданої крові може задовольнити потреби більш ніж одного пацієнта.
Компоненти крові можуть додатково оброблятися з метою збільшення клінічної ефективності, зниження ризику виникнення імунних реакцій у пацієнтів та зниження ризику передання інших інфекційних агентів.

Донації крові та її компонентів (еритроцитів, тромбоцитів, плазми) підтримують широкий спектр необхідних, часто життєво важливих, способів лікування захворювань, а донорську плазму використовують для виготовлення таких лікарських засобів, як альбумін, імуноглобуліни, фактори згортання крові.

Компоненти крові життєво необхідні пацієнтам для яких їхнє застосування – єдиний можливий вид лікування. Долі цих людей залежать від нашої самопожертви, співчуття, гуманізму, благородства та любові. Пацієнти, яких одного разу врятували компоненти, отримані з донорської крові, багато раз були вдячними тим невідомим донорам, які подарували їм надію на життя і цілий світ. Щорічно переливання компонентів крові потребують півтора мільйони українців. Статистичні дані свідчать, що кожен третій житель Землі хоч раз в житті потребує застосування компонентів крові.

Як використовують кров та компоненти крові

Компоненти крові, що використовуються для переливання повинні бути отримані від здорової людини зі здоровою кров’ю. Кров – це не лише жива, але й відновлювана тканина, і тільки здоровий організм може давати кров та компоненти крові у великих кількостях.

Залежно від клінічної картини більшість пацієнтів потребують застосування тільки одного виду компонентів крові. Зважаючи на це одну дозу крові отриману від одного донора можна використати для лікування декількох пацієнтів.

Нижче наведено коротку інформацію про використання деяких компонентів крові. Цей перелік не вичерпний, проте надає загальне уявлення про основні компоненти крові.

Компонент кровіОсновне призначення
ЕритроцитиВажкі кровотечі, що призводять до анемії, ускладнення при хірургічних утручаннях, пологах, травми, онкологічні захворювання
ТромбоцитиВажкі кровотечі, викликані дефіцитом тромбоцитів, лейкемія, онкологічні захворювання, патологія кісткового мозку
ПлазмаПацієнти з дефіцитом факторів згортання крові; виробництво препаратів крові (альбумін, імуноглобуліни, фактори згортання крові)
КріопреципітатГемофілія, хвороба Віллебранда

Із плазми крові можна виробити препарати крові, інформацію про які наведено нижче:

Препарат кровіОсновне призначення
АльбумінОпіки, зниження вмісту альбуміну в крові, кровотечі
ІмуноглобуліниІмунодефіцит, лікування після застосування потужних препаратів, що знижують імунітет
Фактори згортання кровіГемофілія та інші стани, пов’язані з порушенням згортання крові

Хто може бути донором крові та компонентів крові

Донорство крові може врятувати життя іншій людині, не наносячи шкоди здоров’ю донору та не прискорюючи процеси старіння.

Донором крові та/або компонентів крові може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, іноземець чи особа без громадянства, яка має посвідку на постійне проживання на території України, які пройшли відповідне медичне обстеження і в яких немає протипоказань визначених Міністерством охорони здоров’я України.

Особа, яка виявила бажання здійснити донацію крові та/або компонентів крові, може звернутися до будь-якого суб’єкта системи крові, що здійснює заготівлю, переробку, тестування, зберігання, розподіл та реалізацію донорської крові та компонентів крові, незалежно від реєстрації місця проживання.

КритеріїУмови допуску
1Віквід 18 роківвсі особи, які бажають здати кров
понад 60 років, які здають кров впершена розсуд лікаря суб’єкта системи крові
понад 65 роківз дозволу лікаря суб’єкта системи крові, що надається під час кожного відвідування
2Маса тіла≥ 50 кгдля донорів цільної крові або компонентів крові, отриманих шляхом аферезу

Обов’язок донора крові та компонентів крові

Особа, яка виявила бажання здійснити донацію крові та/або компонентів крові, під час медичного обстеження та співбесіди зобов’язана повідомити відповідній посадовій особі суб’єкта системи крові всю відому їй інформацію про перенесені та наявні в неї захворювання, а також про вживання нею наркотичних речовин та властиві їй інші форми ризикованої поведінки, що можуть спричинити зараження реципієнта інфекційними хворобами внаслідок трансфузії (переливання).

Права донора крові та компонентів крові

Особа, яка виявила бажання здійснити донацію крові та/або компонентів крові, має право на:

 1. достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров’я, пов’язану із здійсненням донорської функції;
 2. участь у діяльності громадських організацій з метою популяризації добровільного безоплатного донорства;
 3. правовий захист від будь-яких форм дискримінації за станом здоров’я;
 4. відшкодування шкоди, заподіяної її здоров’ю у зв’язку з виконанням донорської функції.

Інвалідність донора, що настала у зв’язку з виконанням ним донорської функції, прирівнюється до інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання в порядку, встановленому законом.

Пільги, що надаються донорам крові та компонентів крові

 • В день давання крові та /або її компонентів, а також в день медичного обстеження працівник, який є або виявив бажання стати донором, звільняється від роботи на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності із збереженням за ним середнього заробітку.
 • Донори з числа студентів вищих навчальних закладів та учнів професійних навчально-виховних закладів у зазначені дні звільняються від занять.
 • Після кожного дня давання крові та (або) її компонентів, в тому числі у разі давання їх у вихідні, святкові та неробочі дні, донору надається додатковий день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку. За бажанням працівника цей день може бути приєднано до щорічної відпустки або використано в інший час протягом року після дня давання крові чи її компонентів.
 • У разі давання крові та (або) її компонентів у період щорічної відпустки ця відпустка продовжується на відповідну кількість днів з урахуванням надання працівнику додаткового дня відпочинку за кожний день давання крові.
 • Виплата середнього заробітку за день давання крові, або додатковий вихідний день, якщо донор давав кров у вихідні, святкові та неробочі дні, під час щорічної відпустки, або залучався до роботи у день дачі крові здійснюється за рахунок коштів власника підприємства, установи, організації, де працює донор, або уповноваженого ним органу.

Підставою для надання зазначених пільг є відповідні довідки, видані донору за місцем медичного обстеження чи давання крові та /або її компонентів.

 • В день давання крові донор забезпечується безкоштовними сніданком та обідом за рахунок коштів закладу охорони здоров’я, що здійснює взяття у донора крові та (або) її компонентів. У разі неможливості забезпечення таким харчуванням відповідний заклад охорони здоров’я має відшкодувати донору готівкову вартість відповідних наборів харчування.

Додаткові пільги, що надаються донорам у зв’язку з систематичним безоплатним здаванням крові та її компонентів:

 • Донорам, які протягом року безоплатно здали кров та (або) її компоненти у сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам, допомога по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з захворюванням виплачується у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати донора незалежно від стажу роботи. Така пільга цим донорам надається протягом року.
 • Учням професійних навчально-виховних, студентам вищих навчальних закладів, які протягом року безоплатно здали кров та (або) її компоненти у сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам, надається право на одержання грошової допомоги у розмірі 25 відсотків встановленої у навчальному закладі стипендії протягом шести місяців. Виплата такої грошової допомоги здійснюється за місцем навчання донора.
 • Протягом року після здачі крові та (або) її компонентів у зазначеній кількості донори мають право першочергового придбання путівок для санаторно-курортного лікування за місцем роботи або навчання та першочергового лікування в закладах охорони здоров’я, що перебувають у державній власності.

Крім зазначених пільг міністерствами та відомствами України, органами державної виконавчої влади регіонів, місцевими Радами народних депутатів, власниками підприємств, установ, організацій або уповноваженими ними органами для таких донорів можуть бути встановлені й інші додаткові пільги.

Донори крові та її компонентів з числа офіцерів, прапорщиків, мічманів та інших військовослужбовців мають право на пільги:

 • Військовослужбовці строкової служби та курсанти військових навчальних закладів, які є або виявили бажання стати донорами, в день давання крові та (або) її компонентів, а також в день медичного обстеження увільняються від несення нарядів, вахт та інших форм служби.
 • У разі давання донорами – військовослужбовцями строкової служби або курсантами військових навчальних закладів крові та (або) її компонентів у період відпустки, у вихідний чи святковий день їм за бажанням надається інший день відпочинку, який може бути приєднано до відпустки або використано в інший час протягом року після здачі крові та (або) її компонентів.
 • Після кожного дня давання крові та (або) її компонентів донорам – військовослужбовцям строкової служби та курсантам військових навчальних закладів надається додатковий день відпочинку. За бажанням донора та за погодженням з командуванням військової частини цей день може бути приєднано до відпустки або використано в інший час протягом року після дня давання крові чи її компонентів.
 • Військовослужбовцям строкової служби та курсантам військових навчальних закладів, які протягом року безоплатно здали кров та (або) її компоненти в кількості двох разових максимально допустимих доз, надається право на одержання грошової надбавки у розмірі 25 відсотків до призначеного їм грошового забезпечення протягом шести місяців після здачі крові та (або) її компонентів у зазначеній кількості. Виплата такої грошової надбавки проводиться за місцем проходження служби або навчання цих донорів відповідно до законодавства.

Хто не може бути донором – перелік показань до постійного чи тимчасового відсторонення від донорства крові та її компонентів

Серцево-судинні захворюванняПотенційні донори з активними або минулими серйозним серцево-судинними захворюваннями, крім повністю вилікуваних вроджених патологій
Захворювання центральної нервової системиСерйозні захворювання центральної нервової системи в анамнезі
Патологічна схильність до кровотечПотенційні донори з коагулопатією в анамнезі
Багаторазові випадки синкопе або судоми в анамнезіЗа винятком судом в дитячому віці, або якщо пройшло щонайменше три роки з дати останнього прийняття протисудомних препаратів за відсутності рецидивів
Шлунково-кишкові, сечостатеві, гематологічні, імунологічні, метаболічні, ниркові захворювання або захворювання дихальної системиПотенційні донори з серйозними активними, хронічними захворюваннями або рецидивами
Цукровий діабетЗа умови лікування інсуліном
Інфекційні хворобиГепатит В, за винятком осіб з негативним результатом дослідження на поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HBsAg), з підтвердженим імунітетом
Гепатит С
ВІЛ- 1/2
Т-лімфотропний вірус людини І/ІІ типу (HTLV-I/II)
Бабезіоз
Кала-азар (лейшманіоз)
Trypanosomiasis cruzi (хвороба Чагаса)
Злоякісні захворюванняЗа винятком раку in situ з повним одужанням
Трансмісивна губчаста/спонгіформна енцефалопатія (ТГЕ) (наприклад, хвороба Кройцфельда-Якоба, варіант хвороби Кройцфельда-Якоба)Особи з сімейним анамнезом, що робить їх схильними до ризику розвитку TГЕ, або особи з трансплантованою рогівкою або твердою мозковою оболонкою, або особи, які проходили лікування лікарськими засобами, виробленими з гіпофіза людини.
У випадку варіанта хвороби Кройцфельда-Якоба можуть бути рекомендовані додаткові запобіжні заходи
Внутрішньовенні або внутрішньом’язові ін’єкціїБудь-які випадки вживання непризначених лікарем в/в або в/м препаратів, у тому числі стероїдів і гормонів для бодібілдінгу
Реципієнти ксенотрансплантатів
Сексуальна поведінкаОсоби з ризикованою сексуальною поведінкою, яка може призвести до захворювання серйозними інфекційними хворобами, що можуть передаватися через кров

Показання до тимчасового відсторонення від донорства крові та її компонентів

1. Інфекції

Після інфекційної хвороби потенційних донорів необхідно відсторонити мінімум на два тижні після дати повного клінічного одужання.

Але для інфекцій, наведених у таблиці, застосовуються такі періоди відсторонення:

Бруцельоз (*)2 роки після дати повного одужання
Остеомієліт2 роки після дати підтвердженого одужання
Лихоманка Ку2 роки після дати підтвердженого одужання
Сифіліс (*)1 рік після дати підтвердженого одужання
Токсоплазмоз (*)6 місяців після дати клінічного одужання
Туберкульоз2 роки після дати підтвердженого одужання
Ревматична лихоманка2 роки з моменту зникнення симптомів, крім випадків наявності ознак хронічних захворювань серця
Лихоманка > C2 тижні з дати зникнення симптомів
Грипоподібні захворювання2 тижні після зникнення симптомів
Малярія (*)
• особи, які проживали в малярійних районах протягом перших п’яти років життя3 роки після повернення з останнього візиту до будь-якого ендемічного району за відсутності симптомів захворювання може бути скорочений до 4 місяців, якщо результат імунологічного або молекулярно-геномного тесту негативний під час кожної донації
• особи з малярією в анамнезі3 роки після припинення лікування та відсутності симптомів. Допускаються лише за умови негативного результату імунологічного або молекулярно-геномного тесту
• особи без симптомів хвороби, які відвідували ендемічні райони6 місяців після повернення з ендемічного району, лише у випадках негативного результату імунологічного або молекулярно-геномного тесту
• особи з не діагностованою лихоманкою під час візиту до ендемічного району або протягом шести місяців після візиту3 роки після зникнення симптомів; термін може бути скорочений до 4 місяців, якщо результати імунологічного або молекулярно-геномного тесту негативні
Лихоманка Західного Нілу28 днів після залишення зони ризику, у якій були випадки захворювання на лихоманку Західного Нілу, якщо результат індивідуального тесту на нуклеїнову кислоту (NAT) негативний

2. Ризик передавання трансфузійно-трансмісивних інфекцій

• Ендоскопічне дослідження з використанням гнучких інструментів,
• потрапляння крові на слизову оболонку або укол голкою,
• трансфузія компонентів крові,
• трансплантація тканин або клітин людського походження,
• значні оперативні втручання,
• татуювання або пірсинг,
• акупунктура, якщо процедуру не проводив кваліфікований спеціаліст з застосуванням стерильних одноразових голок,
• особи в групі ризику через тісний побутовий контакт з хворими на гепатит В
Відсторонення на 6 місяців, або відсторонення на 4 місяці, за умови, що результат NAT-тесту на гепатит С негативний
Особи, чия поведінка або діяльність підвищують ризик захворювання інфекційними хворобами, що можуть передаватися через кровВідсторонення після припинення ризикової поведінки на певний період залежно від конкретного захворюванням і наявності відповідних досліджень

3. Вакцинація

Живі вакцини4 тижні
Інактивовані/убиті вакциниБез відсторонення, якщо стан задовільний
АнатоксиниБез відсторонення, якщо стан задовільний
Вакцини проти гепатиту А чи ВБез відсторонення, якщо стан задовільний і не було контакту з джерелом зараження
СказБез відсторонення, якщо стан задовільний і не було контакту з джерелом зараження
1 рік, якщо після контакту з джерелом зараження проводилася вакцинація
Вакцини проти кліщового енцефалітуБез відсторонення, якщо стан задовільний і не було контакту з джерелом зараження

4. Інші тимчасові протипоказання

Вагітність6 місяців після пологів або переривання вагітності, крім виняткових обставин і на розсуд лікаря
Незначні оперативні втручання1 тиждень
Стоматологічне лікуванняНезначне лікування у стоматолога або зубного гігієніста — відсторонення до наступного дня

(Примітка: Видалення зуба, лікування кореневих каналів і подібне лікування вважається незначними хірургічним втручанням)
Прийом ліківЗалежно від характеру препарату, механізму його дії та хвороби, яку він лікує

Як підготуватися до донації

 1. За 72 години не слід приймати ліки, що розріджують кров, такі як аспірин, анальгін та ін. якщо застосування будь-яких лікарських засобів має місце, то до здавання крові чи компонентів крові донору слід отримати консультацію у медпрацівників центру крові. це правило не поширюється на гормональні контрацептиви.
 2. За 48 годин не можна вживати алкоголь.
 3. Обов’язково потрібно добре виспатися, а в день донації – легко поснідати.
 4. Рекомендується утриматися від куріння. рекомендується не палити за годину до і після процедури донації. отруйна дія нікотину, що потрапив у кров, небезпечна для пацієнтів, особливо для новонароджених. крім того, це може погано відобразитися на самопочутті донора.
 5. Не варто вживати в їжу смажене, гостре, солоне, копчене, банани, яйця, молочні продукти і масло. краще – солодкий чай, морс, компот, мінеральна вода, варення, хліб, сухарі, відварні крупи, риба, овочі, фрукти (крім бананів).
 6. На здавання крові чи компонентів крові при собі потрібно завжди мати посвідчення особи.
 7. Під час огляду лікарем перед донацією відверто відповідайте на запитання і не приховуйте інформацію про вживання ліків, алкоголю, наркотичних речовин і перенесені захворювання.
 8. Гарне самопочуття після здаванням крові чи компонентів крові забезпечать 2 склянки соку або води, випиті перед донацією.
 9. Дотримання цих нескладних правил особливо важливо перед донаціями крові, тромбоцитів або плазми, їх порушення вплине на якість компонентів крові. рекомендується також максимально звільнити день донації від важливих зустрічей і серйозних справ.

Інтервали між різними видами донорства (у днях)

Назва процедуриДонація кровіДонація еритроцитів, аферезДонація плазми, аферезДонація тромбоцитів, аферез
Донація крові60603030
Донація еритроцитів, аферез60603030
Донація плазми, аферез14141414
Донація тромбоцитів, аферез14141414

Після донації крові

 • Безпосередньо після донації відразу ж вставати не рекомендується, посидьте спокійно протягом 10–15 хвилин.
 • Якщо Ви відчуваєте запаморочення або слабкість – зверніться до персоналу (найпростіший вихід – або лягти і підняти ноги вище голови, або сісти і опустити голову між колін).
 • Не знімайте пов’язку з ліктьового згину протягом 4 годин, намагайтеся не мочити її.
 • Душ або ванну можна приймати на наступний день.
 • Протягом двох діб уникайте фізичних навантажень. Не варто після донації здавати іспит або брати участь у спортивних змаганнях.
 • Важливо добре і регулярно харчуватися, пити побільше рідини (до речі, алкоголь не рекомендується).
 • Щеплення після донації дозволяються не раніше ніж через 10 діб.
 • Обмежень по водінню автомобіля в день донації немає.