Спеціалістам

 1. «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони»
  Закон України № 1678-VII від 16.09.2014
 2. «Про схвалення Стратегії розвитку національної системи крові на період до 2022 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації».
  Розпорядження КМУ№120-р від 20.02.2019
 3. «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові»
  Закон України № 931-IX від 30.09.2020
 4. «Про інфекційну безпеку донорської крові та її компонентів»
  Наказ МОЗ № 385 від 01.08.2005  (Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.08.2005 за № 895/11175)
 5. «Про внесення змін до Порядку карантинізації донорської плазми та до Порядку медичного обстеження донорів крові та (або) її компонентів»
  Наказ МОЗ України №207 від 08.02.2021 (Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.03.2021 за № 404/36026)